https://youtu.be/PoOE--tJ70w

Sonet 137 | Sen nocy letniej

Muzyka – Jan Stokłosa
Słowa – William Szekspir w przekładzie S.Barańczaka

Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej + młodzi muzycy wyłonieni w trakcie przesłuchań
Śpiewa Chór Alla Polacca.
Dyryguje Zuzanna Falkowska

Spektakl stworzony na zamówienie Działu Edukacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej | 2017