Przemysław Gintrowski – Tren do wierszy Zbigniewa Herberta

1.Wstęp
2.17.IX
3.Guziki
4.Wilki
5.Prolog
6.Achilles.Pentezylea
7.Kaligula
8.Nike Która Się Waha
9.Apollo I Marsjasz
10.Pan Cogito O Cnocie
11.Kamyk
12.Małe Serce
13.Brewiarz
14.Pieśń O Bebnie
15.Tren Fortynbrasa

Artists:
Przemysław Gintrowski – vocals
Jula Gintrowska – voice
The Polish Sinfonia Iuventus Orchestra
Tadeusz Domanowski – piano
Wojciech Świętoński – piano
Michał Salamon – synthesizers
Filip Sojka – bass guitar

YouTube