Rozterki miłosne wg. Krakowiaków i Górali

Orkiestra + chór, 2015

Autorska muzyka do przedstawienia, wg oryginalnego libretta Wojciecha Bogusławskiego, realizowanego w ramach obchodów 250 rocznicy powstania teatru publicznego (obecnie Narodowego) Muzyka powstała we współpracy kompozytorskiej z Zuzanną Falkowską na zamówienie Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Premiera na scenie kameralnej TWON – 21 listopad 2015.